Badanie doświadczeń pacjentów

W dniach od 23 lipca do 17 września, prowadziliśmy w Szpitalu Praskim w Warszawie internetowe badanie doświadczeń pacjentów. Każdy pacjent przy wypisie ze szpitala losował zaklejoną kopertę zawierającą prośbę o podzielenie się swoimi doświadczenia z pobytu w szpitalu oraz jednorazowy kod dostępu do ankiety on-line. Pacjenci poświadczali odbiór koperty podpisem. Dodatkowo na oddziałach wywieszone były plakaty informujące o losowaniu koperty. Celem tak wybranej procedury było utwierdzenie pacjentów o anonimowości badania i dzięki temu zachęcenie do udziału i przekazania prawdziwej opinii. Wprowadzenie jednorazowego kodu dostępu do ankiety uniemożliwiło udział w badaniu przypadkowych osób i podnosiło wiarygodność wyników badania w oczach personelu medycznego.

Zawartość ankiety

Głównym celem ankiety było opracowanie procentowego Wskaźnika Rekomendacji Pacjentów, który osiągnęliśmy zadając pytanie o chęć polecenia oddziału przez pacjenta swoim najbliższym i znajomym. Uzupełnieniem była prośba, w pytaniu otwartym, o podanie przyczyn swojej oceny. Pytania dodatkowe dotyczyły poszczególnych aspektów jakości opieki (7 pytań) i wynikały bezpośrednio z standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia oraz 6 pytań dotyczących oceny relacji personelu medycznego z pacjentami, które zostały zaczerpnięte z naszego projektu „Dobre relacje z pacjentem”. Zebraliśmy 221 ankiet a 206 pacjentów odpowiedziało na pytanie otwarte o polecenie oddziału. Wkrótce przedstawimy raport z wynikami poszczególnych oddziałów, a na dzień dzisiejszy przedstawiamy tabelę, która pokazuje response rate rozumiany jako liczba zebranych ankiet w stosunku do liczby wypisanych pacjentów. Uważamy, że jest to doskonały wynik. Oczywiście w pełni zrozumiałe jest, że oddział ginekologii i położnictwa ma znacznie lepszy response rate od oddziału wewnętrznego, ale nawet 6% zebranych ankiet z oddziału wewnętrznego pozwala na wiarygodną analizę wyników szczególnie, że w przyszłości analizować będziemy wynik jako medianę sześciu ostatnich miesięcznych wyników.

Analiza wyników ankiety

Dla każdego oddziału przygotowywana jest pełna analiza wyników kolejnych miesięcy oraz dynamiczna analiza wyników w czasie, polegająca na obserwacji zachowania aktualnej mediany  w stosunku do mediany początkowej. Sam raport to nadal tylko statystyka, dlatego będziemy również szkolić personel administracyjny i medyczny, w zakresie metod prowadzenia projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia, w oparciu o prowadzony przez nas monitoring doświadczeń pacjentów.

Szpital Praski pojął decyzję o wdrożeniu badania doświadczeń pacjentów na stałe, dzięki czemu możliwe będzie podejmowanie działań zmierzających do poprawy w oparciu o regularne, wiarygodne wyniki. Zapraszamy do współpracy inne szpitale.

Leszek Denkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *