„Dobre relacje z pacjentem” w Gdańsku

W dniu 27 września 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu „Dobre relacje z pacjentem” dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Projekt mógł być realizowany dzięki partnerskiej współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Certyfikat z rąk Rafała Kilińskiego, prezesa zarządu TUW PZUW odebrał dyrektor naczelny Jakub Kraszewski wraz z Z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa Anną Lignowską.

W projekcie wzięło udział 10 Klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Uczestnicy wydarzenia zgodnie podkreślali, jak istotne są dobre relacje personelu z pacjentami na jakość i bezpieczeństwo leczenia.

Przez cztery miesiące trwania projektu, ankieterzy prowadzili wywiady z pacjentami w dniu ich wypisu ze szpitala. Ankieta składała się z sześciu pytań oceniających poziom relacji personelu medycznego z pacjentami. Na koniec projektu mediana dla całego szpitala, z ponad 16 tygodniowych wyników, wyniosła 80% co oznacza, że taki procent pacjentów uważa że personel medyczny zawsze okazywał zainteresowanie, mówił w sposób zrozumiały i angażował w proces decyzji terapeutycznych.

Gratulujemy bardzo dobrego wyniku.

Zdjęcia: Sylwia Mierzewska UCK Gdańsk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *