Szpitalny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o wybrane wskaźniki

Opis Opis

Opis

Celem projektu jest prowadzenie w szpitalu systemu monitorowania jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o wskaźniki jakości w sposób pozwalający dna skuteczną ciągłą analizę na podstawie której personel będzie maił możliwość zainicjowania projektów poprawy jakości i bezpieczeństw leczenia. Proponowany system jest w pełni zgodne z z standardami Ministerstwa Zdrowia oraz założeniami do ustawy o jakości w ochronie zdrowia.

Usługa zawiera

 1. Opracowanie zestawu wskaźników monitorowania jakości w uzgodnieniu z kadrą zarządzającą szpitala.
 2. Opracowanie, przy współpracy ze szpitalnym specjalistą ds. jakości i informatykiem, systemu pozyskiwania danych potrzebnych do prowadzenia monitorowania jakości.
 3. Miesięczne przygotowywanie wykresów i kwartalne przygotowywanie analiz w kierunku występowania sygnałów zmiany monitorowanych wskaźników jakości.
 4. Przygotowanie wykresów i analiz z okresu 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie współpracy, dla wskaźników w przypadku których jest możliwość uzyskania danych historycznych.
 5. Szkolenie dla kadry zarządzającej i specjalistów ds. jakości pt. „Zasady monitorowania i analizy szpitalnych wskaźników jakości i bezpieczeństwa leczenia” – program (link do programu)

Cena

Cena jest ustalana indywidualnie w oparciu o liczbę wskaźników jakości do monitorowania i wielkość szpitala.

Program szkolenia Program szkolenia

Szkolenie „Zasady monitorowania i  analizy szpitalnych wskaźników jakości i bezpieczeństwa leczenia”

Szkolenie dla kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. jakości (inspektorzy ds. jakości, zakażeń, bhp, rzecznik praw pacjenta)

Program szkolenia

 1. Kultura placówki leczniczej realizującej poprawę jakości i bezpieczeństwa leczenia
 2. Szpitalne wskaźniki jakości i bezpieczeństwa leczenia.
  1. Rodzaje wskaźników jakości: wyniku, procesu, struktury.
  2. Zasady statycznej i dynamicznej analizy wskaźników jakości.
  3. Zbieranie danych do wyliczenia wartości wskaźników jakości.
  4. Komunikacja wewnętrzna wyników monitorowania jakości w oparciu o wskaźniki jakości i bezpieczeństwa leczenia.
 3. Moderowana dyskusja – korzyści i bariery prowadzenia monitorowania jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o wskaźniki jakości.

Czas trwania szkolenia

2 godziny

Liczba uczestników

do ustalenia

Warunki współpracy

Przeprowadzenie szkolenia w oparciu o zasoby sprzętowe i lokalowe placówki leczniczej