„Praktyczne aspekty prowadzenia szpitalnych projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.”​​

WARSZTAT – 2 dni

Opis szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone jako studium przypadku, w formie symulowanego projektu poprawy jakości w uzgodnionym dla każdego warsztatu temacie. Projekt warsztatowy będzie zawierał: ustalenia celu, harmonogramu realizacji, poszukiwanie pomysłów na zmianę, cykle testowe, mierzenie rezultatów, wdrożenie zmiany na oddziale szpitalnym. Przekazana zostanie również wiedza teoretyczna na temat zasad prowadzenia projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Cele

Przekazanie wiedzy i praktyczna nauka zasad prowadzenia projektów poprawy jakości. Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu będzie przygotowany do skutecznego wprowadzania zmian zmierzających do poprawy jakości na oddziałach szpitalnych.

Grupa docelowa

Specjaliści ds. jakości, specjaliści ds. zakażeń, specjaliści ds. szkoleń, pełnomocnicy praw pacjenta, kadra zarządzająca szpitalem.

Wielkość grupy

6 – 12 uczestników

Metody

Symulowane studium przypadku, ćwiczenia grupowe i indywidualne, praca na komputerach, prezentacje, dyskusje, scenki, testy.

Certyfikat

Po zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzący

Leszek Denkiewicz

Przykładowe tematy szkoleń

Jak skutecznie obniżyć liczbę zakażeń szpitalnych. Jak zmniejszyć liczbę rehospitalizacji/przedłużonych pobytów.

Dzień 1 (7 godzin)

Wprowadzenie do prowadzenia projektów poprawy jakości w ochronie zdrowia

1.

Zasady prowadzenia projektów poprawy jakości:

 • diagnoza i planowanie działań projektowych
 • testowanie i mierzenie rezultatów
 • wdrożenie zmiany w całej organizacji
 • rola poszczególnych grup zawodowych
wykład30 min.
2.

Zasady prowadzenia analizy wskaźnikowej mającej na celu poprawę jakości a nie sprawozdawczość statystyczną:

 • rodzaje wskaźników
 • częstotliwość i wiarygodność zbieranych danych i zasady analizy
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna analizy jakości w oparciu o wskaźniki
wykład30 min
3.Zasady tworzenia i analizy wykresu liniowego w czasie jako głównego narzędzia do analizy wskaźnikowej i oceny rezultatu prowadzonych projektów poprawy jakościćwiczenia60 min
4.Podsumowaniedyskusja30 min

Diagnoza i planowanie działań projektowych

1.Wprowadzeniewykład30 min
2.

Planowanie projektu:

 • tworzenie zespołu projektowego
 • ustalanie celu i harmonogramu działań
 • mierzenie efektów podejmowanych działań
 • tworzenie karty projektu
 • poprowadzenie pierwszego spotkania zespołu projektowego
ćwiczenia60 min
3.

Diagnoza i analiza:

 • tworzenie person wszystkich uczestników poprawianego procesu
 • wywiady z uczestnikami poprawianego procesu
ćwiczenia60 min
4.

Poprowadzenie warsztatu – co możemy zmienić aby osiągnąć poprawę:

 • research krajowy i zagraniczny
 • mapa procesu
 • matryca priorytetów
ćwiczenia90 min
5.Podsumowaniedyskusja30 min

Dzień 2 (7 godzin)

Testowanie i mierzenie rezultatów

1.Planowanie testowania i mierzenia rezultatów wprowadzanej zmiany zgodnie z metodologią poprawy jakości E.Deming’a (cykl PDCA: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj)wykład15 min
2.

Symulowane przeprowadzenie 3 cykli testowych:

 • ZAPLANUJ: poprowadzenie spotkania zespołu projektowego
 • WYKONAJ: prowadzenie cykli testowych
 • SPRAWDŹ: wywiady z uczestnikami cykli testowych i analiza rezultatów
 • ZASTOSUJ: podjęcie decyzji, zmiana zakresu testu lub zakończenie cykli
ćwiczenia90 min
3.

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmiany, nowych zasad lub procedur:

 • Przygotowanie analizy do podjęcia decyzji
 • Poprowadzenie spotkania z decydentem i podjęcie decyzji
ćwiczenia60 min
4.Podsumowaniedyskusja30 min

Wdrożenie zmiany w całej organizacji

1.Zasady skutecznego wdrożenia zmiany w organizacjiwykład30 min
2.

Opracowanie planu wdrożenia:

 • komunikacja wewnętrzna rezultatów cykli testowych
 • opracowanie plakatowej formy nowych zasad/procedury
 • poprowadzenie spotkania z pracownikami dotyczącego wprowadzanej zmiany
ćwiczenia60 min
3.

Realizacja planu wdrożenia:

 • kontrola realizacji nowych zasad/procedur
 • mierzenie trwałych efektów wdrożonej zmiany
 • komunikacja wewnętrzna długoterminowych efektów wdrożonej zmiany
 • komunikacja zewnętrzna skierowana do pacjentów, personelu z innych oddziałów/szpitali, publikacja na stronie internetowej
wykład15 min
4.Podsumowaniedyskusja30 min

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

1.Test sprawdzający nabytą wiedzętest30 min
2.Dyskusjadyskusja30 min
3.Wręczenie certyfikatów  

Sprawdź gdzie i kiedy planowane są najbliższe szkolenia.

Przewidywany koszt szkolenia

1.500 zł netto* za 1 uczestnika.

Cena zawiera

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia.

*Podatek VAT

zw. jeśli udział pracowników finansowany jest w minimum 70% ze środków publicznych na podstawie oświadczenia23% pozostałe przypadki.

Cena nie zawiera

Kosztu zakwaterowania i kolacji.

Terminy i lokalizacje szkoleń

W trakcie ustalania.

Certyfikat

Po zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

W roku 2019 planujemy zorganizować w 4 kwartale jedno szkolenia w Warszawie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, będziemy wdzięczni za przesłanie do nas wypełnianego poniższego formularza lub kontakt telefoniczny. Wypełnianie formularza nie wiąże się dla Państwa z zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Dziękujemy.