„Poprowadzenie projektu poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia”

Opis

Usługa szkoleniowa polegająca na poprowadzeniu w szpitalu projektu poprawy jakości w uzgodnionym z kadrą zarządzającą temacie.

Usługa zawiera

  1. Szkolenie z zakresu metod prowadzenia projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia
  2. Zaplanowanie działań projektowych
  3. Bieżącą współpracę z zespołem projektowym
  4. Ustalenie celu i zasad mierzenia rezultatu projektu
  5. Przeprowadzenie testów wprowadzanej zmiany zmierzającej do uzyskania poprawy jakości. Metoda oparta o cykle testowe E. Deming’a (PDCA: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj).
  6. Analizę i przygotowywanie wykresów z rezultatami projektu na podstawie otrzymywanych danych
  7. Przygotowywanie projektów plakatów informacyjnych o rezultatach projektu skierowanych do personelu medycznego
  8. Minimum 3 wizyty w szpitalu przez czas realizacji projektu (1- pierwsze spotkanie zespołu projektowego, 2- poprowadzenie wywiadów, warsztatu, mapowania procesów lub innych działań projektowych, 3- podsumowujące spotkanie zespołu projektowego)
  9. Prowadzenie karty projektu dokumentującej jego realizację

Czas trwania usługi

Do ustalenia

Cena usługi

Cena ustalana indywidualnie, uzależniona od zakresu projektu, ustalonego przed podpisaniem umowy.