Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o doświadczenia pacjentów

Monitorowanie Monitorowanie

Wiarygodność metody badania:

Pacjenci – zagwarantowanie anonimowości
Personel – ograniczenie dostępu do ankiety wyłącznie do pacjentów lub ich opiekunów

Analiza Analiza

Miesięczne raporty dla każdego oddziału zgłoszonego do monitorowania:

Wskaźnik Rekomendacji Pacjentów

Prosimy o informację co głównie wpłynęło na Pani/Pana ocenę?

Poprawa Poprawa

Decyzje o umieszczeniu informacji na oddziałach, stronie internetowej szpitala oraz portalu oOpiece.pl podejmuje szpital.

Porównywarka dla pacjentów

Porównanie oddziałów szpitalnych o podobnej specyfice*

* Możliwe przy udziale w systemie wystarczającej liczbie szpitali z porównywanego rejonu

Podsumowanie Podsumowanie

Korzyści

Misja

pomoc placówkom leczniczym w sprawowaniu opieki skoncentrowanej na pacjencie

umożliwienie pacjentom wyboru miejsca leczenia w oparciu o wiarygodne dane

Kliknij, aby pobrać...

Metodologia Patient Experience Design jako narzędzie badania opinii pacjentów

Leszek Denkiewicz

Kierownik naukowy projektu:
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Konsultacje:
mgr Dorota Minta, psycholog

Redakcja i opracowanie naukowe:
dr Adam Ostolski, socjolog

lub zadzwoń: +48 665 285 600