Współorganizator:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o doświadczenia pacjentów

Wiarygodność metody badania:

Pacjenci – zagwarantowanie anonimowości
Personel – ograniczenie dostępu do ankiety wyłącznie do pacjentów lub ich opiekunów

 • Prowadzenie ciągłego badania doświadczeń pacjentów
 • Ankieta on-line (CAWI Computer-Assisted Web Interview)
 • Losowanie przez pacjenta koperty z listem zawierającym kod dostępu do ankiety on-line
 • Pytanie do obliczenia Wskaźnika Rekomendacji Pacjentów
 • Pytania wynikające ze Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia
 • Pytania powiązane z projektem Dobre relacje z pacjentem

Miesięczne raporty dla każdego oddziału zgłoszonego do monitorowania:

 • Wskaźnika Rekomendacji Pacjentów
 • Wskaźnika Rekomendacji Pacjentów Netto
 • Dodatkowych pytań
 • Dynamiczna, zmiany wartości wskaźników w czasie
 • Komentarzy pacjentów

Wskaźnik Rekomendacji Pacjentów

Prosimy o informację co głównie wpłynęło na Pani/Pana ocenę?

 • Omówienie przez kadrę zarządzającą wyników i komentarzy pacjentów podczas odpraw z personelem
 • Upublicznienie wyników Wskaźnika Rekomendacji Pacjentów
 • Upublicznienie komentarzy pacjentów
 • Podjęcie działań zmierzających do poprawy wynikających z analizy ankiet, poinformowanie pacjentów
Decyzje o umieszczeniu informacji na oddziałach, stronie internetowej szpitala oraz portalu oOpiece.pl podejmuje szpital.

Porównanie oddziałów szpitalnych o podobnej specyfice*

 • Porównanie oddziałów szpitalnych
 • Umożliwia pacjentom wybór w oparciu o porównywalne, wiarygodne dane
 • Mobilizuje personel medyczny i administracyjny do podejmowania działań zmierzających do poprawy
 • Jest narzędziem do zarządzania poprawą jakości
 • Informuje właścicieli i nadzory właścicielskie o wartości wizerunku placówek leczniczych mierzonego doświadczeniami pacjentów
 • Umożliwia finansowe premiowanie placówek leczniczych za jakość leczenia
 • Realizuje zadania Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej

* Możliwe przy udziale w systemie wystarczającej liczbie szpitali z porównywanego rejonu

Korzyści

 • Skoncentrowanie leczenia na potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach pacjentów
 • Umożliwienie pacjentom wyboru placówki leczniczej w oparciu o wiarygodne wyniki badania opinii
 • Budowanie partnerskich relacji z pacjentami
 • Prowadzenie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o doświadczenia pacjentów
 • Przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego personelu
 • Budowanie dobrej opinii i zaufania do personelu medycznego
 • Realizacja w placówce leczniczej Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia
 • Realizacja zadań polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

Misja

pomoc placówkom leczniczym w sprawowaniu opieki skoncentrowanej na pacjencie

umożliwienie pacjentom wyboru miejsca leczenia w oparciu o wiarygodne dane

lub zadzwoń: +48 665 285 300