O blogu PJ4.0

Dorota Minta

Psycholog kliniczny. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prezes fundacji Stomalife.

Czynny psychoterapeuta. Posiada wieloletnią praktykę w pracy z osobami doświadczającym obniżonego nastroju, niezadowolenia z jakości  życia i niskiej samooceny oraz zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania. Jej pacjentami są osoby z różnych grup wiekowych, o różnym statusie społecznym i zawodowym, w tym także osoby doświadczające samotności, dysfunkcji i patologii w związkach.

Zajmuje się również  psychologicznymi aspektami odżywiania chorych,  między innymi w chorobach nowotworowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty personelu medycznego w zakresie komunikacji klinicznej oraz dostępne dla wszystkich warsztaty uczące asertywności, komunikacji interpersonalnej, kreatywności i rozwoju osobistego.

Autorka publikacji prasowych i ekspert  w zakresie tematów psychologicznych w mediach.

Leszek Denkiewicz

Autor „Patient Experience Design” metodologii poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o doświadczenia pacjentów i personelu medycznego. Organizator szkoleń i konferencji medycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu zarzadzania projektami poprawy jakości leczenia. Ukończył kursy organizowane przez Institute for Healthcare Improvement, Cambridge, USA:  „Leading Quality Improvement”, „Testing and Measuring Changes with PDSA Cycles”, „Responding to Adverse Events”, „Root Cause and Systems Analysis” i wiele innych.

Pomysłodawca projektu „Dobre relacje z pacjentem”, koordynator portalu edukacyjnego dla personelu medycznego „LeczBól.pl”. Dyrektor biura Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków. Prezes firmy Next Medica.