leszek-dPatient Experience Design

Prowadzenie projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia może być procesem, który sprawi wiele satysfakcji osobom w niego zaangażowanym. Żeby tak się stało, musi on być jednak prowadzony w oparciu o metodologię, która przed wdrożeniem w całej organizacji zagwarantuje, że wprowadzona zmiana jest możliwa do realizacji i przynosi poprawę.

Opracowana przez nas metodologia Patient Experience Design składa się z trzech etapów: analizy, testowania proponowanej zmiany i wdrożenia w całej organizacji. W ten sposób ogranicza się losowość dokonywanych zmian, ułatwia znalezienie słabych punktów i minimalizację ryzyka. Jest ona oparta w głównej o User Experience Design (UX). Jest to metoda przygotowywania nowych lub poprawiania istniejących produktów i usług oparta na analizie potrzeb i oczekiwań użytkowników. Po odpowiednim dostosowaniu i dzięki swojej uniwersalności, skalowalności i łatwemu wdrażaniu UX może być i jest z powodzeniem wykorzystywany w efektywnych procesach poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Wdrożenie w placówce leczniczej naszej metodologii gwarantuje faktyczną realizację standardów akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia.

Proces leczenia ze względu na swoją specyfikę stawia bardzo wysokie wymagania przed personelem medycznym. Postęp technologiczny, pojawiające się nowe oraz rozwój dotychczasowych metod leczenia sprawiają, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności muszą nieustannie wzbogacać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Bez ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji nie można osiągnąć dobrego efektu terapeutycznego. Wszyscy przedstawiciele służb medycznych mają ustawowy obowiązek ciągłego kształcenia swoich umiejętności. Z kolei szpitale zobowiązane są do szkolenia personelu w ramach standardów akredytacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług szkoleń i pomocy w skutecznym prowadzeniu projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Leszek Denkiewicz
Prezes Next Medica Sp. z o.o.

„Patient Experience Design”

Oferta dla placówek leczniczych

„Patient Experience Design”

Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia w oparciu o doświadczenia pacjentów i personelu medycznego

  • Szkolenie dla kadry zarządzającej (dyrekcja, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe)
  • Szkolenie dla kadry ds. jakości (inspektorzy ds. jakości, zakażeń, bhp, rzecznik praw pacjenta)
  • Wdrożenie prowadzenia projektów poprawy jakości w oparciu o metodologię „Patient Experience Design”
  • Audyt placówki leczniczej „Prowadzenie leczenia skoncentrowanego na potrzebach pacjenta”

Poproś o ofertę wypełniając formularz lub zadzwoń: +48 665 285 300

Zapytaj o ofertę

Nasze projekty