leszek-dSzanowni Państwo,

Proces leczenia ze względu na swoją specyfikę stawia bardzo wysokie wymagania przed personelem medycznym. Postęp technologiczny, pojawiające się nowe oraz rozwój dotychczasowych metod leczenia sprawiają, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności muszą nieustannie wzbogacać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Bez ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji nie można osiągnąć dobrego efektu terapeutycznego. Wszyscy przedstawiciele służb medycznych mają ustawowy obowiązek ciągłego kształcenia swoich umiejętności. Z kolei szpitale zobowiązane są do szkolenia personelu w ramach standardów akredytacyjnych.

Next Medica wychodzi naprzeciw tym potrzebom, świadcząc usługi z zakresu organizacji szkoleń, konferencji i prowadzenia projektów edukacyjnych skierowanych do personelu medycznego. Wszystkie realizowane przez nas projekty są zgodne ze standardami. Dzięki temu jesteśmy w stanie wesprzeć placówki lecznicze w doskonaleniu personelu i tym samym świadczyć usługi mające na celu podniesienie standardów, jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Zapraszam do współpracy,
Leszek Denkiewicz
Prezes Next Medica Sp. z o.o.

Nasze projekty